Math Max

Read in English

Een parodie op “Mad Max Fury Road” waarbij het gedrag van Javascripts math.max() functie op de hak wordt genomen. Deze functie kan mensen verwarren die geen wiskundige achtergrond hebben zoals te zien is in deze reddit post.