Wisselende foto's in kop met Suffusion

Deze website heb ik vroeger eens gebouwd met WordPress met het Suffusion-thema. Nu gebruik ik trouwens Hugo. Het heeft me wat moeite gekost om uit te zoeken hoe ik wisselende foto’s in de kop van mijn website kan laten tonen. In dit bericht beschrijf ik hoe ik het voor elkaar heb gekregen.

Default styles or custom styles for header?

Kies Custom styles.

Header Background Image Type

Kies Use a rotating set of images from a folder.

Header Background Image Tiling

Kies Do not repeat – show background image once only

Header Background Image Position

Kies Top left (default)

Folder for Rotating Header backgroud

Ik heb hier headers ingevuld. Op de webserver staat mijn website op de locate .../httpdocs/wp/wp-content. De foto’s voor in de kop moeten komen te staan in .../httpdocs/wp/wp-content/headers. Gebruik een ftp-client (bv. Filezilla) om de achtergrond foto’s te uploaden naar de headers-map op de webserver.

Header Foreground Image Type

Hier kun je kiezen of je een afbeelding of een tekst over je wisselende achtegrondfoto’s wilt tonen. Ik heb gekozen voor een afbeelding. Mijn achtergrondfoto’s zijn foto’s van plaatsen waar ik ooit geweest ben. Op de voorgrond staat een afbeelding met de naam van mijn website (links) en Smarty (rechtsonder).

Als je voor tekst kiest, dan kun je de titel instellen bij de General settings van WordPress.

Header Foreground Image

Hier heb ik de voorgrondafbeelding geüploaded.

Empty Space Between Top of Page and Header

Ik heb hier 20 pixels ingesteld.

Height of the Header Image

Ik heb hier 219 gekozen. Mijn achtergrondafbeeldingen hebben de afmeting 1000×219 pixels. Ik heb het programma Gimp gebruikt om de achtergrondafbeeldingen te snijden uit digitale foto’s.