Gogo Logbook

Read in English

Wat is Gogo Logbook?

Gogo Logbook is een electronisch logboek om gebeurtenissen en afspraken van projecten vast te leggen. Bijvoorbeeld afspraken die tijdens een gesprek met de klant zijn gemaakt kunnen worden vastgelegd. Het logboek zorgt ervoor dat berichten per project snel zijn terug te vinden. Een voordeel van een electronisch logboek is dat meerdere gebruikers berichten kunnen toevoegen en elkaars berichten kunnen lezen.

Waarom Gogo Logbook?

Er bestaan meerdere electronische logboeken. ELOG is een voorbeeld van een webapplicatie die eenvoudig te configureren is. Helaas is het niet voor ieder bedrijf haalbaar om een webapplicatie op het eigen intranet te installeren. Gogo Logbook is een stand alone applicatie die het logboek opslaat in één enkel tekstbestand. Als dit bestand op een netwerklocatie wordt geplaatst, kunnen meerdere gebruikers tegelijk met Gogo Logbook werken.

Systeemvereisten

Gogo Logbook stelt weinig eisen aan het systeem. Een beetje moderne computer heeft ruim voldoende geheugen en processorcapaciteit voor Gogo Logbook.

De enige eis is dat een Java runtime of Java SDK is geïnstalleerd, Java 8 of hoger is vereist. Hier is een link om Java 8 te downloaden van website van Oracle, de eigenaar van Java. Java kan ook via andere websites worden gedownload, maar dan wordt er mogelijk ongewenste toolbars voor je browser meegeïnstalleerd.

Downloaden

Klik hier om Gogo Logbook 1.6 te downloaden.

Opstarten

Vanaf een command prompt (Windows) of shell (Linux) start je Gogo Logbook met het volgende commando:

java -jar gogologbook.jar -lang=nl <pad naar logboekbestand>

Het pad naar het logboekbestand kan een bestand op de computer zijn of op een netwerklocatie (bijv. \\computernaam\directory\logbook.txt). Het bestand mag nog niet bestaan als Gogo Logbook voor het eerst wordt gebruikt. Bij het maken van het eerste logbericht wordt het bestand gecreëerd.

Aangezien het logboekbestand het hele logboek bevat is het verstandig om dit bestand ook regelmatig te backupen.

De parameter -lang=nl zorgt ervoor dat de user interface in het Nederlands beschikbaar is. Voor computers waarbij Nederlands al als standaardtaal is ingesteld mag deze parameter worden weggelaten.

Dubbelklikken op het jar-bestand zal niet werken omdat Gogo Logbook dan het pad naar het logboekbestand niet weet.

Snelkoppeling maken onder Windows

Voor de meeste gebruikers is het onhandig om Gogo Logbook op te starten via de command prompt. Een snelkoppeling in het start menu of op het bureaublad is veel handiger. Het maken van een snelkoppeling op het bureaublad gaat als volgt:

Versies

Versie 1.6

Versie 1.5

Versie 1.4

Versie 1.3

Versie 1.2

Versie 1.1